VELEPRODAJNO POSLOVANJE

VELEPRODAJNO POSLOVANJE

Programska aplikacija koja obuhvaća poslove vezane uz veleprodajnu djelatnost. Obuhvaća niz manjih modula kao što su: naručivanje robe, kreiranje predračuna, ulaz robe, skadišno poslovanje, izlaz robe, zapisnici i inventure, trgovačke knjige i pomoćne obrade.poslovanje, izlaz robe, zapisnici i inventure, trgovačke knjige i pomoćne obrade.


Sažetak mogućnosti:

 • mogućnost evidentiranja proizvoda i usluga po internim šiframa, EAN kodu, te kataloškim šiframa dobavljača
 • mogućnost praćenja više skladišta unutar istog poduzeća
 • potpuna otvorenost programa prema korisniku
 • mogućnost praćenja jednog proizvoda sa različitim karakteristikama (ispravna, neispravna, A i B roba i sl.).
 • kreiranje tipskih kalkulacija uz koje su vezani određeni ključevi
 • mogućnost razrade zavisnih troškova nabave po svakom segmentu posebno (carina, prijevoz, trošarina, špediter, ..)
 • mogućnost parametarskog određivanja pri računanju razlike u cijeni
 • samostalna promjena poreza, koeficijenata, poslovnih jedinica, dokumenata nivelacije, inventura, naziva dokumenata, vrsta ispisa i sl.
 • izdavanje narudžbi dobavljačima i veza sa primkom i kalkulacijom
 • izrada veleprodajne primke i kalkulacije
 • kreiranje shema kontiranja za svaku grupu dokumenata posebno
 • grupiranje i sinteza primki i kalkulacija u dnevnike ulaza (temeljnica za glavnu knjigu).
 • prikazi kalkulacija po različitim kriterijima
 • nivelacije cijena po različitim osnovama
 • automatske obrade kojim mijenjamo cijenu proizvoda
 • automatsko kreiranje zapisnika o promjeni cijene
 • druge automatske obrade (promjena šifri, poravnanje kartica i sl.)
 • inventurne liste
 • mogućnost prodaje na više kasa istovremeno (ako je mrežni sustav)
 • potpuna evidencija vrijednosno i količinski prometa po proizvodima prema različitim izborima
 • automatska izrada trgovačke knjige na veliko
 • izdavanje predračuna kupcima
 • izdavanje otpremnica kupcima sa nizom varijanti i katalogom ispisa
 • ispisivanje narudžbe i izjave kupca iz njegove otpremnice
 • ispis računa i otpremnice kupcima u 20-tak varijanti prema izboru korisnika
 • prikazi poreza po povlaštenoj odnosno bez poreznoj stopi
 • formiranje zbirne temeljnice za knjiženje u glavnoj knjizi
 • mogućnost praćenja svih proizvoda u kunama i dem
 • kreiranje izlazne cijene prema cijeni iz dem
 • iskazi prometa kroz razna izvješća u kunama i dem
 • lager liste u kunama ili dem, cjenici u kunama ili dem i sl.
 • materijalne kartice prema uvjetima
 • razna druga izvješća
 • direktna povezanost s našom aplikacijom salda konti kupaca i dobavljača, te glavnom knjigom ukoliko imate kupljenu navedenu aplikaciju