SALDA-KONTI KUPACA

SALDA-KONTI KUPACA

Salda-konti kupaca predstavlja modul pomoćnih knjiga koji definira sve segmente vezane uz izlazne fakture i kupce kao poslovne partnere. Obuhvaća više manjih modula kao što su: fakturiranje, izdavanje predračuna, obračun kamata, kartice kupaca, platni promet, komercijalna izvješća, porezne knjige kupaca i sl.

Sažetak mogućnosti:

 • izdavanje predračuna
 • pregled izdanih predračuna
 • veza predračuna s robnim knjigovodstvom i salda konti kupaca
 • evidentiranje narudžbi kupaca
 • kreiranje i izlistavanje računa (fakturiranje)
 • automatsko fakturiranje prema kreiranim otpremnica u određenom periodu, određenom prodajnom mjestu kupca, transportu i sl. (više otpremnica, jedna faktura i sl.)
 • automatsko povezivanje predračuna i računa
 • izdavanje otpremnica iz tranzitne prodaje
 • knjiženje računa direktno iz modula
 • fakturiranje u analitičkim, pomoćnim knjigama
 • knjiženje analitičkih IFA prema glavnoj knjizi, (više načina)
 • prikaz proknjiženih računa prema različitim uvjetima izbora, dnevnicima, skladištima, referentima, poslovnicama i sl.
 • praćenje prometa po referentima prodaje, tipu izjave, grupama robe, šiframa robe, po kupcima i po referentima i sl.
 • prikaz marže, poreza prema fakturiranoj realizaciji
 • prikaz zatvaranja prema svakoj fakturi
 • pregledi iz kojih je vidljiva realizacija (količinska i financijska,) te stalni izračun postotka naplate po skladištu, referentu, tipu robe i sl.
 • prikaz obveza po porezima prema naplaćenoj realizaciji u odabranim periodima
 • kreiranje izlazne kalkulacije (povezivanje IF i UF i utvrđivanje razlike u cijeni)
 • prikaz otvorenih faktura po kupcima i datumu dospijeća,prema načinu plaćanja, prema obvezama za porez, prema tipu izjave i sl.
 • prikaz zatvorenih faktura po kupcima
 • mogućnost ispisa virmana koji šaljemo zajedno s izlaznom fakturom,
 • otvaranje obrada za izračun kamata prema željama korisnika
 • izračun kamata prema različitim kriterijima direktno iz salda konti (zatvorene, otvorene fakture, dijelomično prema uplatama iz izvoda, po datumu dospijeća, po određenom kupcu itd.)
 • prikaz obračuna kamata po svakoj fakturi
 • automatsko kreiranje kamatnog lista po kupcima
 • knjiženje kamata prema različitim uvjetima u salda konti kupaca
 • zatvaranje faktura (stavki) prema vrstama dokumenata (izvod,ok,mjenice itd.) ručno, pojedinačno ili automatsko zatvaranje izvoda putem modema ili disketom iz ZAP-a (moguće zatvaranje ne samo
 • analitike već i svih ostalih stavki)
 • evidentiranje i praćenje primljenih avansa od kupaca
 • automatsko povezivanje kartice avansa i redovne kartice kupca
 • financijske kartice kupaca, prikaz na ekranu i razne vrste ispisa,
 • ukupna kartica kupaca (financijska prema saldima – redovna, sumnjiva i sporna, utužena, kartica predujma i sl.)
 • prikaz i ispis otvorenih stavki, prema datumu i za svakog kupca
 • ispis opomena kupcima prema otvorenim računima
 • ispis IOS-a kupcima prema otvorenim računima
 • prikaz na ekranu i ispis otvorenih IF po periodima i po kupcima
 • pregled ekranski i ispis IF prema datumu dospijeća i datumu knjiženja
 • prikaz otvorenih faktura prema kupcima i datumu dospijeća ili datumu knjiženja
 • prikaz zatvorenih faktura po kupcima
 • mogućnost biranja i kreiranja podnožja kod svakog izlaznog dokumenta
 • kartice avansa kupaca, ukupno, po otvorenim i zatvorenim avansima
 • mogućnost vraćanja svih proknjiženih podataka u neproknjižene kartice po uvjetima s obzirom na datum knjiženja i veličinu odabranog salda
 • prijedlozi za kompenzaciju – kartica partnera kao kupca i kao dobavljača – otvorene stavke
 • sumarni pregledi mogućih prebijenja potraživanja i dugovanja (kupac-dobavljač)
 • dospijela potraživanja prema ročnosti (30,60, 90 dana)
 • kartice poslovnih partnera (kao kupca i kao dobavljača)
 • automatsko knjiženje u glavnu knjigu (pojedinačno ili sintetički)
 • automatsko kreiranje knjige izlaznih računa (IR-a, IRa za vlastitu potrošnju, IR-a za izvoz)
 • automatsko zatvaranje kartica te saldiranje protekle godine svih dokumenata (predračuna, narudbži kupaca i dobavljača, UF-a IF-a, obračuna kamata, ispisa virmana i sl.)
 • otvaranja početnog stanja