OSNOVNA SREDSTVA

OSNOVNA SREDSTVA

Programska aplikacija koja prati sve promjene vezane uz dugotrajnu imovinu poduzetnika. U aplikaciji se prate osnovna sredstva od trenutka nabavke, sa svim bitnim elementima do rashoda i rasknjiženja i otuđenja iz imovine. Omogućava niz varijanti i mogućnosti, ovisno o poslovnoj politici poduzetnika, obujmu dugotrajne imovine i sl.

Sažetak mogućnosti:

– ažuriranje inventarnih brojeva u matičnim podacima sa datumom nabavke,

– ažuriranje inventarnih brojeva u matičnim podacima po dobavljačima i dokumentima
razni prikazi koje želimo po:

 • invetarnim brojevima
 • po nazivu
 • po mjestu troška
 • po kontu
 • po matičnom broju
 • po amortizacijskim grupama
 • po revalorizacijskim grupama

– ispis inventurnih lista po:

 • mjestima troška
 • po kontima
 • po djelatnicima
 • po amrotizacijskim grupama
 • po revalorizacijskim grupama

– obrade nabavljenih sredstava za tekuću godinu
mogućnost obračuna amortizacije za željene periode

– mogućnost obračuna amortizacije prema različitim uvjetima (pojedina os, periodu i sl.)

– razna izvješća iz rezultata obračuna (evidentnog karaktera – nije na kartici OS)

– knjiženje na analitičke kartice osnovnih sredstava

– razni pregledi i izvješća po obračunatoj amortizaciji:

 • pojedinačne kartice osnovnih sredstava sa svim događajima vezanim uz to OS

– pregledi obračunate amortizacije po:

 • mjestima troška
 • po kontima
 • po djelatnicima
 • po amortizacijskim grupama
 • po revalorizacijskim grupama i sl.

– ispisi pojedinačnih kartica po svim uvjetima

– ispisi sumarno stanja kartica svih osnovnih sredstva