OBRAČUN PLAĆE

OBRAČUN PLAĆE

Programska aplikacija koja omogućava obračun osobnih dohodaka radnika sa svim elementima i dokumentima koje zakonodavac propisuje, a koja je vezana uz ovu problematiku. Aplikacija omogućava niz mogućnosti i kombiniranja elemenata obračuna, te se svojom otvorenošću vrlo elastično prilagođava internim pravilnicima o plaćama djelatnika, a većini slučajeva podržava česte zakonske promjene vezane uz ovu problematiku.

Sažetak mogućnosti:

 • ažuriranje matičnih podataka djelatnika po matičnim brojevima
 • ažuriranje bankovnih računa djelatnika po bankama i po tipu računa
 • povezivanja djelatnika sa stopama osobnih odbitaka
 • ažuriranje naknada djelatnika po naknadama ili po djelatnicima
 • ažuriranje obustava po djelatnicima ili po obustavama
 • obračun plaće po bodovnoj listi, po ugovorenim iznosima, vezano uz sate
 • obračun plaće do bruta po vrstama primanja : plaća za redovni rad, plaća za prekovremeni rad, plaća za noćni rad, za rad nedjeljom, naknada za godišnji odmor, naknada za rad na državni
 • blagdan, naknada za bolovanje na teret poslodavca, naknada za bolovanje na teret osiguranja, minuli rad, te sve vrste primanja za HRVI
 • obračun bodova i bruta po postavljenim formulama koristeći varijable: navršene godine staža, broj bodova po riješenju, broj bodova po satu, broj sati, broj dana, koeficijent stimulacije, vrijednost boda
 • obračun od bruta prema važećim stopama doprinosa, te stopama poreza i prireza prema općinama stanovanja , uzimajući u obzir stope osobnih odbitaka i datume isplata
 • mogućnost promjene stopa doprinosa i poreza prema važećima
 • prikazi i ispisi po uvjetu
 • po obradi odnosno isplati
 • po radnom nalogu u nekoj obradi
 • po radnoj jedinici
 • po matičnom broju
 • po prezimenu i imenu
 • ispis platne liste na A3 i A4
 • ispis isplatnih listića
 • ispis isplatnih listića s nalozima banci
 • popis po bankama
 • potpisna lista
 • statistike i ispisi svih doprinosa iz i na plaču
 • statistike i ispisi po vrsti primanja, po vrsti dohotka, po lokacijama, po naknadama i obustavama
 • automatski ispis virmana
 • pregledi i ispisi kartica i izvješća: pojedinačnih, po vrsti primanja, doprinosi, naknade, obustave, po općinama djelatnika, po općinama sjedišta radne jedinice, po radnim jedinicama, po matičnim
 • brojevima
 • ispis obrasca ID
 • ispis obračuna dohotka (rekapitulacija)
 • ispis računa plaće
 • obrazac PK-1 na prazan list
 • obrazac PK-2
 • obrazac M-4 na prazan list i na obrazac