MALOPRODAJNO POSLOVANJE

MALOPRODAJNO POSLOVANJE

Programska aplikacija koja obuhvaća poslove vezane uz maloprodajnu djelatnost. Obuhvaća niz manjih modula kao što su: naručivanje robe, ulaz robe, skadišno poslovanje, izlaz robe, gotovinski putem kase ili veleprodajni izlaz iz maloprodaje, zapisnici i inventure, trgovačke knjige i pomoćne obrade.

Sažetak mogućnosti:

 • mogućnost evidentiranja proizvoda i usluga po internim šiframa i po EAN kodu
 • mogućnost povezivanja i korištenja kataloških šifri dobavljača sa vlastitim šiframa
 • mogućnost praćenja više prodavaonica unutar istog poduzeća
 • potpuna otvorenost programa prema korisniku (definiranje ekranskih slika, razmještaj polja po ekranu i sl.)
 • mogućnost praćenja jednog proizvoda sa različitim karakteristikama (ispravna, neispravna, roba bez porijekla, komisiona roba, roba po veličinima i sl.).
 • samostalna promjena poreza, koeficijenata, poslovnih jedinica, dokumenata nivelacije, inventura, naziva dokumenata, vrsta ispisa i sl.
 • mogućnost povezivanja ekvivalentnih proizvoda, normativa i sl.
 • izdavanje narudžbi dobavljačima i veza sa primkom i kalkulacijom
 • izrada maloprodajnih primki i kalkulacija po različitim zahtjevima
 • automatsko kreiranje kalkulacija na bazi već prije poznatih dokumenata
 • kalkulacija za svaki proizvod za različite grupe cjenika
 • obračun poreza po kalkulacijama
 • definiranje shemi kontiranja za sve tipove dokumenata, s mogućnošću izbora polja i veza sa kontnim planom iz modula glavna knjiga
 • grupiranje i sinteza primki i kalkulacija u dnevnike ulaza (temeljnica za gl.knjigu)
 • prikazi kalkulacija po različitim kriterijima
 • razna izvješća po primkama (sinteza po šiframa robe, po referentima i sl.)
 • nivelacije cijena po različitim osnovama
 • automatske obrade kojim mijenjamo cijenu proizvoda bez promjene porezne stope
 • automatske obrade kojim mijenjamo cijenu proiz. uslijed promjene porezne stope
 • druge automatske obrade (promjena šifri, poravnanje kartica i sl.)
 • automatski zapisnici za određeno razdoblje
 • robno vođenje maloprodaje
 • mogućnost prodaje na više kasa istovremeno (ako je mrežni sustav)
 • otvaranje smjena na kasama prema izboru korisnika
 • prodaja na kasi za gotovinu, kartice, čekove i slično
 • mogućnost automatskog određivanja popusta u vremenskom periodu ili ovisno prema veličini računa (npr. do 100,00 kn 0% popusta, od 100,01 kn 5% popusta i sl. s mogućnošću određivanja razreda
 • prodaja na kasi s pomoću upisa šifre na tastaturi, s pomoću ručnog ili stolnog skenera s mogućnošću korištenja ladice za novac (automatsko otvaranje), programibilne tastature i sl.
 • ispis računa u 10-tak varijanti koju korisnik sam određuje
 • obračun dnevnog utrška po načinima plaćanja, po šiframa robe, po porezima i sl.
 • obračun poreza po tarifnim brojevima za period koji odaberemo
 • prikaz tjednih obveza plaćanja poreza na promet prema stvarnom prometu
 • potpuna evidencija vrijednosno i količinski prometa po proizvodima prema različitim izborima
 • automatska izrada trgovačke knjige na malo, odnosno knjige popisa KP (svi ulazi, dnevni utršci, te storno prodaja putem narudžbenice i izjave)
 • prodaja po veleprodajnim cijenama iz maloprodaje (veleprodaja iz maloprodaje po povlaštenim stopama, odnosno bez poreza)
 • izdavanje predračuna kupcima
 • izdavanje otpremnice kupcima
 • ispis bez gotovinskog računa kupcima u više varijanti
 • prikazi poreza po bezgotovinskim računima
 • prikaz storno poreza po otpremnicama za određeni period
 • formiranje zbirne temeljnice za knjiženje u glavnoj knjizi
 • iskazi prometa kroz razna izvješća u kunama i eurima
 • lager liste maloprodaje, cjenici i sl.
 • materijalne kartice po maloprodajnoj, veleprodajnoj i nabavnoj vrijednosti
 • razna druga izvješća
 • direktna povezanost s našom aplikacijom salda konti dobavljača (primka-UF)
 • automatsko knjiženje u glavnu knjigu (pojedinačno ili sintetički)
 • automatsko popunjavanje knjige IR-a po osnovu knjiženja maloprodajnog prometa
 • automatska veza sa modulom glavne knjige
 • modul za modemsko povezivanje putem kojeg se vrši razmjena podataka
 • automatske obrade koje kontroliraju rad programskog modula, te popravljaju eventualne pogreške