FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO

Glavna knjiga predstavlja centralni modul u programskom paketu KODINGRR.
Ona omogućava knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja koji se evidentiraju unosom kroz konta glavne knjige. Sam unos podataka u programski modul može biti različit ovisno o različitosti programskih modula koji su povezani s njom, zatim ovisi o organizacijskoj postavci informacijskog sustava, tehnološkoj opremljenosti i sl.
Osim uobičajenih izvješća koje propisuje Zakonodavac (bilance, financijske kartice, dnevnici) programski modul obiluje i drugim izvješćima koja pomažu u brzoj i jednostavnoj prezentaciji rezultata poslovanja.

Sažetak mogućnosti:

 • kreiranje više kontnih planova prema željama korisnika (servisi, više poduzeća)
 • definiranje mjesta troškova, te posebnih analitika koje se vežu uz konta definiranje mikro organizacije i profitnih jedinica
 • definiranje menadžerskih konta
 • definiranje prihoda i rashoda koja ulaze u brza i kratka izvješća
 • kreiranje i ispis temeljnica, na poziv i automatsko kreiranje iz drugih programskih modula,
  izbor unosa podataka kroz tablični ili ekranski izbornik
 • kreiranje vrsta dokumenata (grupe temeljnica UF,IF, blagajna, itd.) prema željama korisnika
 • kreiranje mjesta troška (obračunska mjesta) prema željama korisnika
 • knjiženje temeljnica po različitim osnovama, uvjetima i željama korisnika
 • prikaz proknjiženih temeljnica po dnevnicima i po uvjetima (vrsti, datumu, i dr.)
 • prikaz financijskih kartica na ekranu i ispis na štampaču u raznim kriterijima
 • prikaz trenutnih salda po financijskim karticama
 • prikazivanje dnevnika po stavkama ili samo trenutno stanje
 • prikaz bruto bilance po kontima i obračunskim mjestima uz dodatne uvjete
 • prikaz početnih stanja po kontima i po obračunskim mjestima
 • prikaz trocifrene bruto bilance
 • prikaz i rekapitulacija po klasama
 • mogućnost neograničenog broja vraćanja proknjiženih temeljnica u neproknjižene i ponovno knjiženje
 • automatsko zatvaranje kartica te saldiranje protekle godine
 • praćenje rezultata poslovanja – usporedba prethodno razdoblje – tekuće razdoblje
 • praćenje rezultata poslovanja – tekuće razdoblje – planirani rezultati – izvješća
 • niz izvješća koja se mogu izvući iz ovog programskog modula