Veleprodajno poslovanje

Programska aplikacija koja obuhvaća poslove vezane uz veleprodajnu djelatnost. Obuhvaća niz manjih modula kao što su: naručivanje robe, kreiranje predračuna, ulaz robe, skadišno poslovanje, izlaz robe, zapisnici i inventure, trgovačke knjige i pomoćne obrade.

Sažetak mogućnosti:

mogućnost evidentiranja proizvoda i usluga po internim šiframa, EAN kodu, te kataloškim šiframa dobavljača

mogućnost praćenja više skladišta unutar istog poduzeća

potpuna otvorenost programa prema korisniku

mogućnost praćenja jednog proizvoda sa različitim karakteristikama (ispravna, neispravna, A i B roba i sl.).

kreiranje tipskih kalkulacija uz koje su vezani određeni ključevi

mogućnost razrade zavisnih troškova nabave po svakom segmentu posebno (carina, prijevoz, trošarina, špediter, ..)

mogućnost parametarskog određivanja pri računanju razlike u cijeni

samostalna promjena poreza, koeficijenata, poslovnih jedinica, dokumenata nivelacije, inventura, naziva dokumenata, vrsta ispisa i sl.

izdavanje narudžbi dobavljačima i veza sa primkom i kalkulacijom

izrada veleprodajne primke i kalkulacije
kreiranje shema kontiranja za svaku grupu dokumenata posebno

grupiranje i sinteza primki i kalkulacija u dnevnike ulaza (temeljnica za glavnu knjigu).

prikazi kalkulacija po različitim kriterijima
nivelacije cijena po različitim osnovama
automatske obrade kojim mijenjamo cijenu proizvoda

automatsko kreiranje zapisnika o promjeni cijene

druge automatske obrade (promjena šifri, poravnanje kartica i sl.)

inventurne liste

mogućnost prodaje na više kasa istovremeno (ako je mrežni sustav)

potpuna evidencija vrijednosno i količinski prometa po proizvodima prema različitim izborima

automatska izrada trgovačke knjige na veliko

izdavanje predračuna kupcima

izdavanje otpremnica kupcima sa nizom varijanti i katalogom ispisa

ispisivanje narudžbe i izjave kupca iz njegove otpremnice

ispis računa i otpremnice kupcima u 20-tak varijanti prema izboru korisnika

prikazi poreza po povlaštenoj odnosno bezporeznoj stopi

formiranje zbirne temeljnice za knjiženje u glavnoj knjizi

mogućnost praćenja svih proizvoda u kunama i dem

kreiranje izlazne cijene prema cijeni iz dem
iskazi prometa kroz razna izvješća u kunama i dem

lager liste u kunama ili dem, cjenici u kunama ili dem i sl.

materijalne kartice prema uvjetima

razna druga izvješća

direktna povezanost s našom aplikacijom salda konti kupaca i dobavljača, te glavnom knjigom ukoliko imate kupljenu navedenu aplikaciju