Salda-konti kupaca

Salda-konti kupaca predstavlja modul pomoćnih knjiga koji definira sve segmente vezane uz izlazne fakture i kupce kao poslovne partnere. Obuhvaća više manjih modula kao što su: fakturiranje, izdavanje predračuna, obračun kamata, kartice kupaca, platni promet, komercijalna izvješća, porezne knjige kupaca i sl.

Sažetak mogućnosti:

izdavanje predračuna
pregled izdanih predračuna
veza predračuna s robnim knjigovodstvom i salda konti kupaca
evidentiranje narudžbi kupaca
kreiranje i izlistavanje računa (fakturiranje)
automatsko fakturiranje prema kreiranim otpremnica u određenom periodu, određenom prodajnom mjestu kupca, transportu i sl. (više otpremnica, jedna faktura i sl.)
automatsko povezivanje predračuna i računa
izdavanje otpremnica iz tranzitne prodaje
knjiženje računa direktno iz modula
fakturiranje u analitičkim, pomoćnim knjigama
knjiženje analitičkih IFA prema glavnoj knjizi, (više načina)
prikaz proknjiženih računa prema različitim uvjetima izbora, dnevnicima, skladištima, referentima, poslovnicama i sl.
praćenje prometa po referentima prodaje, tipu izjave, grupama robe, šiframa robe, po kupcima i po referentima i sl.
prikaz marže, poreza prema fakturiranoj realizaciji
prikaz zatvaranja prema svakoj fakturi
pregledi iz kojih je vidljiva realizacija (količinska i financijska,) te stalni izračun postotka naplate po skladištu, referentu, tipu robe i sl.
prikaz obveza po porezima prema naplaćenoj realizaciji u odabranim periodima
kreiranje izlazne kalkulacije (povezivanje IF i UF i utvrđivanje razlike u cijeni)
prikaz otvorenih faktura po kupcima i datumu dospijeća,prema načinu plaćanja, prema obvezama za porez, prema tipu izjave i sl.
prikaz zatvorenih faktura po kupcima
mogućnost ispisa virmana koji šaljemo zajedno s izlaznom fakturom,
otvaranje obrada za izračun kamata prema željama korisnika
izračun kamata prema različitim kriterijima direktno iz salda konti (zatvorene, otvorene fakture, dijelomično prema uplatama iz izvoda, po datumu dospijeća, po određenom kupcu itd.)
prikaz obračuna kamata po svakoj fakturi
automatsko kreiranje kamatnog lista po kupcima
knjiženje kamata prema različitim uvjetima u salda konti kupaca
zatvaranje faktura (stavki) prema vrstama dokumenata (izvod,ok,mjenice itd.) ručno, pojedinačno ili automatko zatvaranje izvoda putem modema ili disketom iz ZAP-a (moguće zatvaranje ne samo analitike već i svih ostalih stavki)
evidentiranje i praćenje primljenih avansa od kupaca
automatsko povezivanje kartice avansa i redovne kartice kupca
financijske kartice kupaca, prikaz na ekranu i razne vrste ispisa,
ukupna kartica kupaca (financijska prema saldima – redovna, sumjiva i sporna, utužena, kartica predujma i sl.)
prikaz i ispis otvorenih stavki, prema datumu i za svakog kupca
ispis opomena kupcima prema otvorenim računima
ispis IOS-a kupcima prema otvorenim računima
prikaz na ekranu i ispis otvorenih IF po periodima i po kupcima
pregled ekranski i ispis IF prema datumu dospijeća i datumu knjiženja
prikaz otvorenih faktura prema kupcima i datumu dospijeća ili datumu knjiženja
prikaz zatvorenih faktura po kupcima
mogućnost biranja i kreiranja podnožja kod svakog izlaznog dokumenta
kartice avansa kupaca, ukupno, po otvorenim i zatvorenim avansima
mogućnost vraćanja svih proknjiženih podataka u neproknjižene kartice po uvjetima s obzirom na datum knjiženja i veličinu odabranog salda
prijedlozi za kompenzaciju – kartica partnera kao kupca i kao dobavljača – otvorene stavke
sumarni pregledi mogućih prebijenja potraživanja i dugovanja (kupac-dobavljač)
dospijela potraživanja prema ročnosti (30,60, 90 dana)
kartice poslovnih partnera (kao kupca i kao dobavljača)
automatsko knjiženje u glavnu knjigu (pojedinačno ili sintetički)
automatsko kreiranje knjige izlaznih računa (IR-a, IRa za vlastitu potrošnju, IR-a za izvoz)
automatsko zatvaranje kartica te saldiranje protekle godine svih dokumenata (predračuna, narudbži kupaca i dobavljača, UF-a IF-a, obračuna kamata, ispisa virmana i sl.)
otvaranja početnog stanja