Salda-konti dobavljača

Salda-konti dobavljača predstavlja modul pomoćnih knjiga koji definira sve segmente vezane uz ulazne fakture i dobavljače kao poslovne partnere. Obuhvaća više manjih modula kao što su: unos ulaznih faktura i predujmova, kartice dobavljača, platni promet, ispis virmana, komercijalna izvješća, porezne knjige dobavljača sl.

Sažetak mogućnosti:

unos ulaznih faktura dobavljača sa svim elementima koji su bitni za funkcioniranje svih povezanih modula
unos ulaznih faktura za predujmove dobavljača
knjiga ulaznih faktura prema orgranizacijskim jedinicama
knjiženje računa direktno na različitim nivoima
mogućnost neograničenog broja rasknjižavanja i ponovnog knjiženja
prikaz proknjiženih računa prema različitim uvjetima izbora
mogućnost praćenja ulaznih faktura prema referentima
prikaz dnevnika – osnova za knjiženje u glavnoj knjizi
prikaz za knjiženje u glavnoj knjizi (220 i protukonta)
prikaz zatvaranja prema svakoj fakturi
otvaranje obrada za izračun kamata prema željama korisnika
kontrolni izračun kamata za dobavljače
evidentiranje računa po kojima su dobavljači obačunavali kamate
prikaz obveza po prispjelim računima prema različitim kriterijima
ispis virmana prema zahtjevima korisnika, po fakturama iz salda konta
ispis virmana u različite svrhe (plaća, porezi i sl.)- pomoćni ispisi
prikaz otvorenih faktura prema dobavljačima i datumu dospijeća
prikaz zatvorenih faktura po dobavljačima
otvaranje avansa koje smo dali dobavljačima
praćenje avansa kroz salda konti dobavljača
zatvaranje faktura (stavki) prema vrstama dokumenata (izvod,ok,kompenz.)
prebacivanje nezatvorenih faktura u avanse
automatsko povezivanje kartica avansa i redovne kartice kupaca
otvaranja početnog stanja
financijske kartice dobavljača, prikaz na ekranu i razne vrste ispisa,
prikaz i ispis otvorenih stavki, prema datumu i za svakog dobavljača
prikaz na ekranu i ispis otvorenih UF po periodima i po dobavljačima
pregled ekranski i ispis UF prema datumu dospijeća
kartice avansa ukupne po dobavljaču
kartice otvorenih i zatvorenih avansa
zbirna kartica dobavljača (avansi + redovna kartica)
kartice prema vrstama salda (konta) ? utužena, samo kamate i sl.
kreiranje i ispis narudžbi dobavljačima s izjavom ili bez nje
kartice po uvjetima (otvorene, zatvorene, s obzirom na datum, veličinu salda i sl.
zbirna kartica poslovnog partnera (kao kupca i kao dobavljača)
mogućnost direktne veze s našom aplikacijom veleprodaja