Osnovna sredstva

Programska aplikacija koja prati sve promjene vezane uz dugotrajnu imovinu poduzetnika. U aplikaciji se prate osnovna sredstva od trenutka nabavke, sa svim bitnim elementima do rashoda i rasknjiženja i otuđenja iz imovine. Omogućava niz varijanti i mogućnosti, ovisno o poslovnoj politici poduzetnika, obujmu dugotrajne imovine i sl.

Sažetak mogućnosti:

– ažuriranje inventarnih brojeva u matičnim podacima sa datumom nabavke,

– ažuriranje inventarnih brojeva u matičnim podacima po dobavljačima i dokumentima
razni prikazi koje želimo po:

invetarnim brojevima

po nazivu

po mjestu troška

po kontu

po matičnom broju

po amortizacijskim grupama

po revalorizacijskim grupama

– ispis inventurnih lista po:

mjestima troška

po kontima

po djelatnicima

po amrotizacijskim grupama

po revalorizacijskim grupama

– obrade nabavljenih sredstava za tekuću godinu
mogućnost obračuna amortizacije za željene periode

– mogućnost obračuna amortizacije prema različitim uvjetima (pojedina os, periodu i sl.)

– razna izvješća iz rezultata obračuna (evidentnog karaktera – nije na kartici OS)

– knjiženje na analitičke kartice osnovnih sredstava

– razni pregledi i izvješća po obračunatoj amortizaciji:

pojedinačne kartice osnovnih sredstava sa svim događajima vezanim uz to OS

– pregledi obračunate amortizacije po:

mjestima troška

po kontima

po djelatnicima

po amortizacijskim grupama

po revalorizacijskim grupama i sl.

– ispisi pojedinačnih kartica po svim uvjetima

– ispisi sumarno stanja kartica svih osnovnih sredstva