Obračun plaće

Programska aplikacija koja omogućava obračun osobnih dohodaka radnika sa svim elementima i dokumentima koje zakonodavac propisuje, a koja je vezana uz ovu problematiku. Aplikacija omogućava niz mogućnosti i kombiniranja elemenata obračuna, te se svojom otvorenošću vrlo elastično prilagođava internim pravilnicima o plaćama djelatnika, a većini slučajeva podržava česte zakonske promjene vezane uz ovu problematiku.

Sažetak mogućnosti:

ažuriranje matičnih podataka djelatnika po matičnim brojevima
ažuriranje bankovnih računa djelatnika po bankama i po tipu računa
povezivanja djelatnika sa stopama osobnih odbitaka
ažuriranje naknada djelatnika po naknadama ili po djelatnicima
ažuriranje obustava po djelatnicima ili po obustavama
obračun plaće po bodovnoj listi, po ugovorenim iznosima, vezano uz sate
obračun plaće do bruta po vrstama primanja : plaća za redovni rad, plaća za prekovremeni rad, plaća za noćni rad, za rad nedjeljom, naknada za godišnji odmor, naknada za rad na državni blagdan, naknada za bolovanje na teret poslodavca, naknada za bolovanje na teret osiguranja, minuli rad, te sve vrste primanja za HRVI
obračun bodova i bruta po postavljenim formulama koristeći varijable: navršene godine staža, broj bodova po riješenju, broj bodova po satu, broj sati, broj dana, koeficijent stimulacije, vrijednost boda
obračun od bruta prema važećim stopama doprinosa, te stopama poreza i prireza prema općinama stanovanja , uzimajući u obzir stope osobnih odbitaka i datume isplata
mogućnost promjene stopa doprinosa i poreza prema važećima
prikazi i ispisi po uvjetu
po obradi odnosno isplati
po radnom nalogu u nekoj obradi
po radnoj jedinici
po matičnom broju
po prezimenu i imenu
ispis platne liste na A3 i A4
ispis isplatnih listića
ispis isplatnih listića s nalozima banci
popis po bankama
potpisna lista
statistike i ispisi svih doprinosa iz i na plaču
statistike i ispisi po vrsti primanja, po vrsti dohotka, po lokacijama, po naknadama i obustavama
automatski ispis virmana
pregledi i ispisi kartica i izvješća: pojedinačnih, po vrsti primanja, doprinosi, naknade, obustave, po općinama djelatnika, po općinama sjedišta radne jedinice, po radnim jedinicama, po matičnim brojevima
ispis obrasca ID
ispis obračuna dohotka (rekapitulacija)
ispis računa plaće
obrazac PK-1 na prazan list
obrazac PK-2
obrazac M-4 na prazan list i na obrazac