Maloprodajno poslovanje

Programska aplikacija koja obuhvaća poslove vezane uz maloprodajnu djelatnost. Obuhvaća niz manjih modula kao što su: naručivanje robe, ulaz robe, skadišno poslovanje, izlaz robe, gotovinski putem kase ili veleprodajni izlaz iz maloprodaje, zapisnici i inventure, trgovačke knjige i pomoćne obrade.

Sažetak mogućnosti:

mogućnost evidentiranja proizvoda i usluga po internim šiframa i po EAN kodu
mogućnost povezivanja i korištenja kataloških šifri dobavljača sa vlastitim šiframa
mogućnost praćenja više prodavaonica unutar istog poduzeća
potpuna otvorenost programa prema korisniku (definiranje ekranskih slika, razmještaj polja po ekranu i sl.)
mogućnost praćenja jednog proizvoda sa različitim karakteristikama (ispravna, neispravna, roba bez porijekla, komisiona roba, roba po veličinima i sl.).
samostalna promjena poreza, koeficijenata, poslovnih jedinica, dokumenata nivelacije, inventura, naziva dokumenata, vrsta ispisa i sl.
mogućnost povezivanja ekvivalentnih proizvoda, normativa i sl.
izdavanje narudžbi dobavljačima i veza sa primkom i kalkulacijom
izrada maloprodajnih primki i kalkulacija po različitim zahtjevima
automatsko kreiranje kalkulacija na bazi već prije poznatih dokumenata
kalkulacija za svaki proizvod za različite grupe cjenika
obračun poreza po kalkulacijama
definiranje shemi kontiranja za sve tipove dokumenata, s mogućnošću izbora polja i veza sa kontnim planom iz modula glavna knjiga
grupiranje i sinteza primki i kalkulacija u dnevnike ulaza (temeljnica za gl.knjigu)
prikazi kalkulacija po različitim kriterijima
razna izvješća po primkama (sinteza po šiframa robe, po referentima i sl.)
nivelacije cijena po različitim osnovama
automatske obrade kojim mijenjamo cijenu proizvoda bez promjene porezne stope
automatske obrade kojim mijenjamo cijenu proiz. uslijed promjene porezne stope
druge automatske obrade (promjena šifri, poravnanje kartica i sl.)
automatski zapisnici za određeno razdoblje
robno vođenje maloprodaje
mogućnost prodaje na više kasa istovremeno (ako je mrežni sustav)
otvaranje smjena na kasama prema izboru korisnika
prodaja na kasi za gotovinu, kartice, čekove i slično
mogućnost automatskog određivanja popusta u vremenskom periodu ili ovisno prema veličini računa (npr. do 100,00 kn 0% popusta, od 100,01 kn 5% popusta i sl. s mogućnošću određivanja razreda
prodaja na kasi s pomoću upisa šifre na tastaturi, s pomoću ručnog ili stolnog skenera s mogućnošću korištenja ladice za novac (automatsko otvaranje), programibilne tastature i sl.
ispis računa u 10-tak varijanti koju korisnik sam određuje
obračun dnevnog utrška po načinim plaćanja, po šiframa robe, po porezima i sl.
obračun poreza po tarifnim brojevima za period koji odaberemo
prikaz tjednih obveza plaćanja poreza na promet prema stvarnom prometu
potpuna evidencija vrijednosno i količinski prometa po proizvodima prema različitim izborima
automatska izrada trgovačke knjige na malo, odnosno knjige popisa KP (svi ulazi, dnevni utršci, te storno prodaja putem narudžbenice i izjave)
prodaja po veleprodajnim cijenama iz maloprodaje (veleprodaja iz maloprodaje po povlaštenim stopama, odnosno bez poreza)
izdavanje predračuna kupcima
izdavanje otpremnice kupcima
ispis bezgotovinskog računa kupcima u više varijanti
prikazi poreza po bezgotovinskim računima
prikaz storno poreza po otpremnicama za određeni period
formiranje zbirne temeljnice za knjiženje u glavnoj knjizi
iskazi prometa kroz razna izvješća u kunama i eurima
lager liste maloprodaje, cjenici i sl.
materijalne kartice po maloprodajnoj, veleprodajnoj i nabavnoj vrijednosti
razna druga izvješća
direktna povezanost s našom aplikacijom salda konti dobavljača (primka-UF)
automatsko knjiženje u glavnu knjigu (pojedinačno ili sintetički)
automatsko popunjavanje knjige IR-a po osnovu knjiženja malprodajnog prometa
automatska veza sa modulom glavne knjige
modul za modemsko povezivanje putem kojeg se vrši razmjena podataka
automatske obrade koje kontroliraju rad programskog modula, te popravljaju eventualne pogreške