Financijsko knjigovodstvo

Glavna knjiga predstavlja centralni modul u programskom paketu KODINGRR.
Ona omogućava knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja koji se evidentiraju unosom kroz konta glavne knjige. Sam unos podataka u programski modul može biti različit ovisno o različitosti programskih modula koji su povezani s njom, zatim ovisi o organizacijskoj postavci inforamcijskog sustava, tehnološkoj opremljenosti i sl.
Osim uobičajenih izvješća koje propisuje Zakonodovac (bilance, financijske kartice, dnevnici) programski modul obiluje i drugim izvješćima koja pomažu u brzoj i jednostavnoj prezentaciji rezultata poslovanja.

Sažetak mogućnosti:

kreiranje više kontnih planova prema željama korisnika (servisi, više poduzeća)
definiranje mjesta troškova, te posebnih analitika koje se vežu uz kontadefiniranje mikroorganizacije i profitnih jedinica
definiranje menadžerskih konta
definiranje prihoda i rashoda koja ulaze u brza i kratka izvješća
kreiranje i ispis temeljnica, na poziv i automatsko kreiranje iz drugih programskih modula,
izbor unosa podataka kroz tablični ili ekranski izbornik
kreiranje vrsta dokumenata (grupe temeljnica UF,IF, blagajna, itd.) prema željama korisnika
kreiranje mjesta troška (obračunska mjesta) prema željama korisnika
knjiženje temeljnica po različitim osnovama, uvjetima i željama korisnika
prikaz proknjiženih temeljnica po dnevnicima i po uvjetima (vrsti, datumu, i dr.)
prikaz finanancijskih kartica na ekranu i ispis na štampaču u raznim kriterijima
prikaz trenutnih salda po financijskim karticama
prikazivanje dnevnika po stavkama ili samo trenutno stanje
prikaz bruto bilance po kontima i obračunskim mjestima uz dodatne uvjete
prikaz početnih stanja po kontima i po obračunskim mjestima
prikaz trocifrene bruto bilance
prikaz i rekapitulacija po klasama
mogućnost neograničenog broja vraćanja proknjiženih temeljnica u neproknjižene i ponovno knjiženje
automatsko zatvaranje kartica te saldiranje protekle godine
praćenje rezultata poslovanja – usporedba prethodno razdoblje – tekuće razdoblje
praćenje rezultata poslovanja – tekuće razdoblje – planirani rezultati – izvješća
niz izješća koja se mogu izvući iz ovog programskog modula