Početna

MINPO

Poduzetnički impuls 2013

Koding d.o.o. su dodijeljena sredstva iz programa poticanja poduzetništva i obrta: "Poduzetnički impuls 2013." (Mjera A-A2 Poduzetništvo kreativnih industrija)

image002

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Početkom sljedeće godine 01.01.2013 počinje primjena zakona o fiskalizacijiprometu gotovinom (poveznica). Prema Zakonu svi korisnici moraju imati naplatne uređaje spojene sa serverom Porezne uprave putem interneta, te će prije izdavanja svakoga računa Poreznoj upravi dostaviti podatke o računu te od iste dobiti jedinstveni identifikator.

Rokovi implementacije: 01.01.2013
obveznici su svi veliki i srednji poduzetnici bez obzira na vrstu djelatnosti (prema odredbama Zakona o računovodstvu) te svi(bez obzira na veličinu) pružatelji usluga smještaja te pripremanja i usluživanja hrane (oznaka I – NKD 2007)
Rokovi implementacije: 01.04.2013
obveznici fiskalizacije koji nisu ušli u postupak fiskalizacije 01.01.2013. i to obveznici koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko i malo, obveznici koji se bave popravcima motornih vozilamotocikala te obveznici koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja
Rokovi implementacije: 01.07.2013
Svi ostali obveznici fiskalizacije

Obveznikom fiskalizacije smatra se:

Članak 3.
1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona o porezu na dohodakte 2. pravna i fizička osoba koja se smatra obveznikom poreza nadobit prema članku 2. Zakona o porezu na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

Članak 4.
Malim obveznikom fiskalizacije smatra se obveznik fiskalizacije izčlanka 3. točke 1. ovoga Zakona, kojemu se dohodak i porez nadohodak utvrđuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti.

Članak 5.
Iznimno od članka 3. ovoga Zakona, obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik za ostvarene promete u slijedećim djelatnostima:
1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu,
2. naplata cestarine,
3. punjenje naftnim derivatima aviona na avio servisima,
4. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicamaotvorenim prostorima,
5. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
6. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na srećuzabavnim igrama,
7. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata,
8. pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja,
9. vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata,
10. ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata(električna energija, plin, voda, javne komunikacijske uslugeslično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacijadrugih pravnih osoba te
11. provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept).

Članak 6.
Polazeći od specifičnosti obavljanja određene djelatnosti, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog ministra financija donijeti odluku o oslobođenju određene djelatnosti od propisane obveze fiskalizacije u prometu gotovinom.

Članak 7.
Ako obveznik fiskalizacije ostvaruje promet od različitih djelatnosti, izuzeti je od obveze fiskalizacije samo za djelatnosti taksativno propisane člankom 5. ovoga Zakona te za djelatnosti oslobođene od obveze fiskalizacije na temelju odluke iz članka 6.ovoga Zakona.

Članak 8.
(1) Obveznici fiskalizacije dužni su provoditi postupak fiskalizacijeu prometu gotovinom.
(2) Obveznici fiskalizacije dužni su prije početka izdavanja računa za promet u gotovini izvršiti sve radnje propisane ovim Zakonom za provedbu postupka fiskalizacije izdavanja računa.